என் காதலியின் பரிசுபொருள்

ஏதேதோ பேசிய பிறகு
இறுதியாய் கேட்டாய்..
நாளை என்ன நாளென்று..

அதை நீ சொல்லி நான்
கேட்க வேண்டும் என்பதற்காக
அமைதியாய் இருக்க..

சிறிது நேர மௌனத்திற்கு
பின் சொன்னாய்...
நம் காதலின் முதலாம் ஆண்டு
நிறைவு தினமென்று..

அப்போது தான் புரிந்து கொண்டவன் போல சிரிக்க..

நாளை என்ன பரிசு தருவாய் என்றாய்?

பதிலுக்கு நீ என்ன தருவாய் என்றேன்...

பதில் சொல்லவில்லை - சொன்னாய்
நீ கொண்டு வரும் பரிசு என் வாழ்நாளில் நான் மறக்கக்கூடாது - அதேபோல்
நான் கொண்டு வரும் பரிசும் அப்படியே தான் இருக்கும் என நினைக்கிறேன்...

மறுநாள் காலை விடியும் பொழுதே
ரிசல்டுக்கு காத்திருக்கும் மாணவனை போல
உன் பரிசு பொருளுக்காக காத்திருந்தேன்..

இருவரும் சந்தித்தோம்...
என்னை விட அவசரப்பட்டவளாய்...
எங்கே எனக்கான பரிசு பொருள் என்றாய்..

எதுவும் அறியாதவனாய் நிற்க...
அதுவரை உரையாடிய அவள் இதழ்கள்
உரையாடாமல் நின்றன..

உரையாடமல் நின்ற இதழ்களை
நான் சிறிது நேரம் உறவாடிக்கொள்ள
எனக்கான பரிசுப்பொருள் எங்கே என்றேன்..

அதனுடன் தானே இவ்வளவு நேரம்
உரையாடிக்கொண்டிருந்தாய் என்கிறாய்...

என்னவென்று புரியாமல் நான்.. :-)

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS